Supervizor profesional i ekipit të profesionistëve për ofrimin e shërbimeve të specializuara me fëmijë dhe të rritur