Blog

Events

21 November- World Children’s Day

On world day for children’s rights, the children of the community centers met together to talk about rights through art and culture. In the Metropol theater, children addressed their rights

Read More
Procurement of good and services

THIRRJE PËR OFERTË PËR PUNIME RIKOSTRUKSIONI

THIRRJE PËR OFERTË PËR PUNIME RIKOSTRUKSIONI Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS shpall thirrjen për ofertë për “Punime rikonstruksioni në Qendrën Shtëpia e Ngjyrave”, në kuadër

Read More
Procurement of good and services

Thirrje për ofertë për blerje automjeti

THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE AUTOMJETI Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall

Read More