HISTORI SUKSESI

Ofrimi i shërbimeve për përmirësimin e shëndetit fizik dhe mendor të fëmijëve në nevojë; Një Histori Njerëzore

Nisma ARSIS nëpërmjet Shërbimit të Strehimit Emergjent të Sigurt ka trajtuar rastin e tre fëmijëve. Pa kujdes prindëror dhe në kushtet e mungesës së shërbimeve, R.U., 11 vjeç, A.U., 14 vjeç dhe M.U 16 vjeç, u asistuan në një moment shumë të vështirë të jetës së tyre, kur nëna vuante probleme të shëndetit mendor, babai ishte përdorues alkoli dhe jetonin në kushte të papërshtatshme strehimi. Në bashkëpunim me strukturat lokale u kontaktuan prindërit të cilëve ju ofruan shërbime rehabilituese, ndërkohë që fëmijët u vendosën në qëndrën “Shtëpia e Ngjyrave”. Gjatë qendrimit në qendër fëmijët kanë kryer ekzaminime dhe analiza të specializuara si vlerësime të shëndetit mendor, dermatologjik dhe stomatologjik. Ata u përfshinë në aktivitete të ndryshme ditore; në ndjekjen e seancave psikologjike; në trajtimin me medikamente pas realizimit të konsultave përkatëse. Ky proces pati një ndikim të drejpërdrejtë pozitiv në shëndetin fizik dhe mirëqenien emocionale të tyre.  “Gjatë gjithë kohës qaja dhe nuk mund të flija gjumë. Gjatë qëndrimit tim në qendër më është dhënë mundësia që të trajtoj dhëmbët dhe lëkurën. Tani mund të prek lëkurën time pa u skuqur dhe mund të ushqehem pa patur dhimbje” thotë R.U.Të gjithë këto shërbime tregojnë qartë panoramën e gjerë të shërbimeve për fëmijët e familjeve në nevojë për të arritur ndryshimin e dëshiruar dhe përmirësuar mënyrën e tyre të jetesës.  Nisma ARSIS nëpërmjet këtij programi po ndikon në rritjen e ndërgjegjësimit të fëmijëve, familjeve, komunitetit dhe të gjithë institucioneve ku është shtrirë ndërhyrja për të kuptuar realisht nevojat, adresimin e tyre dhe krjimin e një qasje proaktive për fëmijët dhe familjet nga institucionet përgjegjëse kudo ato qofshin.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE