Çfarë bëjmë

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në Tiranë, Shqipëri, e cila siguron që çdo fëmijë, i ri, grua dhe familje të arrijë të drejtën për mbrojtje, zhvillim dhe pjesëmarrje. Qëllimet kryesore të veprimtarive të NISMA ARSIS kanë në fokus parandalimin e përjashtimit të fëmijëve dhe të rinjve, zhvillimin e potencialit të plotë të fëmijëve dhe të rinjve dhe garantimin e të drejtave të tyre. NISMA ARSIS ofron shërbimet e saj për fëmijë dhe individë të rinj që jetojnë në kushte të varfërisë, neglizhencës, viktimizimit, konfliktit, shfrytëzimit, izolimit, racizmit, në kontakt me ligjin, pa kujdes prindëror, që jetojnë në situatë rruge, viktima të abuzimit dhe të dhunës në familje, trafikimit, nuk kanë familje ose vend për të jetuar.

OUR MISSIONS
Histori Suksesi
Histori Suksesi
Të Reja dhe Media
Të Reja dhe Media
Bëhu Vullnetar
Bëhu Vullnetar
58
Staff
12
Municipalities
200
children every day access multi-functional social services
1806
children affected from the earthquake benefited from psycho-social support in 14 Child Friendly Spaces

KODI I STANDARDEVE PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE NË SHQIPËRI NJË PRAKTIKË VETËRREGULLUESE PËR MIRËQEVERISJE, TRANSPARENCË DHE LLOGARIDHËNIE TË SEKTORIT JOFITIMPRURËS

Pas një procesi aktiv gati dy-vjeçar konsultimi dhe bashkëpunimi midis organizatave të shoqërisë civile në të gjithë vendin, kemi kënaqësinë të njoftojmë krijimin e Kodit të Standardeve (KS) të Organizatave Jofitimprurëse në Shqipëri.Kodi i Standardeve prezanton një mekanizëm vetërregullues për sektorin, duke synuar të përmirësojë efektivitetin e punës së organizatave jofitimprurëse, mirëqeverisjen, transparencën dhe llogaridhënien. […]

Ofrimi i shërbimeve për përmirësimin e shëndetit fizik dhe mendor të fëmijëve në nevojë; Një Histori Njerëzore

Nisma ARSIS nëpërmjet Shërbimit të Strehimit Emergjent të Sigurt ka trajtuar rastin e tre fëmijëve. Pa kujdes prindëror dhe në kushtet e mungesës së shërbimeve, R.U., 11 vjeç, A.U., 14 vjeç dhe M.U 16 vjeç, u asistuan në një moment shumë të vështirë të jetës së tyre, kur nëna vuante probleme të shëndetit mendor, babai […]

Historia e “Denit” viktimë e trafikimit dhe ndërhyrja e NISMA ARSIS

Falë bashkëpunimit midis Bashkisë Tiranë e Shkodër, shërbimeve sociale dhe Nisma ARSIS, një prej viktimave të mitura të shfrytëzimit me synim përfitimin, u evidentua, u trajtua dhe aktualisht po merr ndihmën e nevojshme për integrimin në shoqëri. Rasti të miturit Deni, nga qyteti i Shkodrës, një prej viktimave të radhës të shfrytëzimit nëpër rrugët e […]

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE