Thirrje për ofertë për blerje automjeti

THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE AUTOMJETI Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për blerjen e një mjet transporti tip furgon, me qëllim ofrimin e shërbimeve në kuadër të programeve dhe projekteve që zbatohen në […]

Thirrje për ofertë për shërbimin e kontrollit shëndetsor privat

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për shërbimin e kontrollit shëndetsor (Check -up) privat në raste emergjencash, me qëllim ofrimin e shërbimeve në kuadër të programeve dhe projekteve që zbatohen në terren. Informacion i […]

Thirrje për ofertë për blerje mjetesh shkollore

THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE MJETESH SHKOLLORE Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS   Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër tëprogrameve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për blerjen e mjeteve shkollore, me qëllim ofrimin e shërbimeve në kuadër të programeve dhe projekteve që zbatohen në terren. Informacion […]

Po zgjerojmë staf! Thirrje për punësim – Nisma ARSIS

A je një punonjës social apo psikolog i motivuar, që dëshiron të ofrosh ekspertizën tënde në fushën e menaxhimit të rastit dhe ofrimit të shërbimit psikosocial? Atëherë, je në vendin e duhur! Në kuadër të ofrimit të shërbimeve mbështetëse për qytetarët afganë të akomoduar në Shqipëri, Nisma ARSIS po zgjeron staf. Eksperienca më shumë se 2-vjeçare […]

Njoftim për Punësim – Nisma ARSIS

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në bashkëpunim me Terre des Hommes në Shqipëri kërkon të rekrutojë një punonjës social në kuadër të projektit “Riintegrimi i qëndrueshëm socio-ekonomik i migrantëve të kthyer në Shqipëri” financuar nga GIZ (programi Migracioni për Zhvillim) . Ai/ajo do të ketë për detyrë të zbatojë në kohë dhe me cilësi aktivitetet […]

Njoftim për Punësim – Nisma ARSIS

#Thirrjeperpunesim Nisma për Ndryshim Shoqëror, ARSIS kërkon të kontraktojë punonjës vendor të kujdesit për fëmijë si specialist në fushën e shërbimeve të deinstitucionalizimit në kuadër të projektit “Përgjigje ndaj rrezikut të shtuar të abuzimit të fëmijëve dhe ndarjes nga familja shkaktuar nga emergjencat në Shqipëri” zbatuar në partneritet me UNICEF.  ✔ https://drive.google.com/file/d/1Hjw6ghrYuJwg708wFuUgm8JnRpRyXTF9/view?usp=sharing Apliko deri në […]