Shërbime të integruara për rastet emergjente

26 Maj 2021 – “Në fillim mendova se do të më dërgonin në një qendër ku do të qëndroja i mbyllur dhe nuk do të kisha kontakte të tjera”. Janë këto fjalët e D.F, 12 vjeçarit të klasifikuar si fëmijë në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Greqi, i akomoduar në Shërbimin e Strehimit Emergjent të Sigurtë (SHSES) […]

Integrated services for emergency cases

26 May 2021 – “At first I thought they would send me to a center where I would be locked up and have no other contact.” These are the words of D.F., 12, classified as an internationally wanted child by Interpol Greece and placed in the Safe Emergency Shelter and service of NISMA Arsis. As a […]

CODE OF STANDARDS FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN ALBANIA A SELF-REGULATORY PRACTICE FOR GOOD GOVERNANCE, TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF THE NON-PROFIT SECTOR

After an active process of almost two years of consultation and cooperation between civil society organizations throughout the country, we are pleased to announce the establishment of the Code of Standards (CS) for Non-Profit Organizations (NPOs) in Albania. The Code of Standards introduces a self-regulatory mechanism for the sector, aiming to improve the work effectiveness […]

Menaxhimi i rasteve të fëmijëve në konflikt me ligjin

Menaxhimi i rasteve të fëmijëve në konflikt me ligjin është sfidues duke filluar me vështërsinë e raportimit dhe menaxhimit proaktiv deri në riintegrimin e tyre në shoqëri. 2 vellëzër të mitur, A.R dhe L.R janë identifikuar nga Ekipi i Shërbimit Emergjent të Nisma ARSIS, që ofron ndihmë psikologjike dhe sociale në stacionet e policisë në […]