Njoftim për Punësim – Nisma ARSIS

Nisma për Ndryshim Shoqëror, ARSIS kërkon të kontraktojë punonjës vendor të kujdesit për fëmijë si specialist në fushën e shërbimeve të deinstitucionalizimit në kuadër të projektitPërgjigje ndaj rrezikut të shtuar të abuzimit të fëmijëve dhe ndarjes nga familja shkaktuar nga emergjencat në Shqipëri” zbatuar në partneritet me UNICEF.
 ✔ https://drive.google.com/file/d/1Hjw6ghrYuJwg708wFuUgm8JnRpRyXTF9/view?usp=sharing
Apliko deri në 04 tetor 2021