Si të flasim rreth CORONA VIRUS – 19 me fëmijët e vegjël

Si të flasim rreth CORONA VIRUS – 19 me fëmijët e vegjël është një udhëzues i përgatitur nga UNICEF. Ky material në përmbajtje synon të japë udhëzime se si mund të flasim rreth Koronavirusit në mënyrë të thjeshtë, të qartë dhe bindëse, duke adresuar njëkohësisht emocionet që fëmijët mund të ndjejnë gjatë fëmijërisë së hershme […]

Mbroni veten tuaj dhe familjarët nga COVID-19

Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Shoqëritë e Gjysmëhënës së Kuqe International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, UNICEF dhe Organizata Botërore e Shëndetit World Health Organization (WHO) publikuan sot udhëzimin e ri që i vjen në ndihmë mbrojtjes së fëmijëve dhe shkollave nga transmetimi i virusit COVID-19. Mbani parasysh gjithnjë këto këshilla: Lani duart rregullisht me […]

International Women’s Day

Mobile School StreetwiZe Today we want to put 4 amazing women in the spotlight, all running organisations working with the mobile school! Hands up for Amalia from Nicaragua, Ana from Albania, Vinita from India and Nigisti from Ethiopia  And, of course, lots of love for all the women out there working with vulnerable children and […]

Kujdestaria Alternative, tryezë diskutimi në bashkinë Korçë

Ky aktivitet u zhvillua nga shoqata Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS, pjesë e programit “Zhvillimi i shërbimit të kujdestarisë alternative në Shqipëri” në kuadër të projektit “Zhvillimi i OSHC-ve për familjet kujdestare në Shqipëri” i zbatuar nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri në partneritet me Shërbimin Ligjor Falas Tiranë (TLAS), financuar nga Bashkimi Evropian. Profesionistë […]