Thirrje për ofertë për pajisje zyre dhe materiale didaktike