Ekspert ICT për trajnim dhe mentorim në shkolla për përdorimin efektiv të teknologjisë dixhitale