THIRRJE PËR OFERTË PËR SHËRBIME DHE PRODUKTE VJETORE

                                Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për kuotim sipas shërbimeve apo produkteve të listuara më poshtë për t’u kontraktuar për një periudhë 1-vjeçare. Informacion i […]

THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE AUTOMJETI Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për blerjen e një mjet transporti tip furgon, me qëllim ofrimin e shërbimeve në kuadër të programeve dhe projekteve që zbatohen në […]

THIRRJE PËR OFERTË PËR SHËRBIMIN E KONTROLLIT SHËNDETSOR PRIVAT Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për shërbimin e kontrollit shëndetsor (Check -up) privat në raste emergjencash, me qëllim ofrimin e shërbimeve në kuadër të […]

THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE MJETESH SHKOLLORE Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS   Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër tëprogrameve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për blerjen e mjeteve shkollore, me qëllim ofrimin e shërbimeve në kuadër të programeve dhe projekteve që zbatohen në terren. Informacion […]