THIRRJE PËR OFERTË PËR PUNIME RIKOSTRUKSIONI

THIRRJE PËR OFERTË PËR PUNIME RIKOSTRUKSIONI Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS shpall thirrjen për ofertë për “Punime rikonstruksioni në Qendrën Shtëpia e Ngjyrave”, në kuadër të projektit “Vazhdim i mbrojtjes së menjëhershme të fëmijëve në rrezik të lartë viktima të abuzimit, trafikimit, neglizhimit dhe shfrytëzimit”, mbështetur nga UNICEF. Informacion i […]

THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE AUTOMJETI

THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE AUTOMJETI Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për blerjen e një mjet transporti tip furgon, me qëllim ofrimin e shërbimeve në kuadër të programeve dhe projekteve që zbatohen në […]

THIRRJE PËR OFERTË PËR SHËRBIMIN E KONTROLLIT SHËNDETSOR PRIVAT

THIRRJE PËR OFERTË PËR SHËRBIMIN E KONTROLLIT SHËNDETSOR PRIVAT Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për shërbimin e kontrollit shëndetsor (Check -up) privat në raste emergjencash, me qëllim ofrimin e shërbimeve në kuadër të […]

Ofertë për materiale shkollore

THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE MJETESH SHKOLLORE Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS   Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër tëprogrameve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për blerjen e mjeteve shkollore, me qëllim ofrimin e shërbimeve në kuadër të programeve dhe projekteve që zbatohen në terren. Informacion […]

Parimet e procedurave të prokurimit

Hyrje Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS (shkurtimisht Nisma) është një organizatë jofitimprurëse e cila është themeluar në shkurt të vitit 2016. Nisma është një aktor jo qeveritar me influencë në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri. Nisma advokon dhe lobon në nivel lokal dhe qëndror mbi çështjet e mbrojtjes së fëmijëve dhe të rinjve, zhvillimit […]

THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE VESHJESH

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për blerje veshjesh të sezonit për fëmijë dhe të rritur. Informacion i Përgjithshëm Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS (shkurtimisht Nisma) është një organizatë jofitimprurëse e cila është themeluar në shkurt të vitit 2016 […]