Ekspert për hartimin e metodologjisë së vlerësimit të nevojave të grupeve vulnerabël të prekur nga emergjenca në Bashkinë Krujë