Njoftim për Punësim – Nisma ARSIS

#Thirrjeperpunesim Nisma për Ndryshim Shoqëror, ARSIS kërkon të kontraktojë punonjës vendor të kujdesit për fëmijë si specialist në fushën e shërbimeve të deinstitucionalizimit në kuadër të projektit “Përgjigje ndaj rrezikut të shtuar të abuzimit të fëmijëve dhe ndarjes nga familja shkaktuar nga emergjencat në Shqipëri” zbatuar në partneritet me UNICEF.  ✔ https://drive.google.com/file/d/1Hjw6ghrYuJwg708wFuUgm8JnRpRyXTF9/view?usp=sharing Apliko deri në […]

Shërbime të integruara për rastet emergjente

26 Maj 2021 – “Në fillim mendova se do të më dërgonin në një qendër ku do të qëndroja i mbyllur dhe nuk do të kisha kontakte të tjera”. Janë këto fjalët e D.F, 12 vjeçarit të klasifikuar si fëmijë në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Greqi, i akomoduar në Shërbimin e Strehimit Emergjent të Sigurtë (SHSES) […]

Integrated services for emergency cases

26 May 2021 – “At first I thought they would send me to a center where I would be locked up and have no other contact.” These are the words of D.F., 12, classified as an internationally wanted child by Interpol Greece and placed in the Safe Emergency Shelter and service of NISMA Arsis. As a […]