Author Archive

Thirrje per Oferte _ Produkte vjetore

THIRRJE PËR OFERTË PËR SHËRBIME DHE PRODUKTE VJETORE

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2021, shpall thirrjen për kuotim sipas shërbimeve apo produkteve të listuara më poshtë për t’u kontraktuar për një periudhë 1-vjeçare.

Read more

Thirrje për ofertë

THIRRJE PËR OFERTË PËR MATERIALE HIGJENIKE

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS

Projekti: “Adresimi i nevojave për mbrojtje të fëmijëve/familjeve të prekur nga tërmeti dhe situate e pandemisë së Covid-19 në Shqipëri”,

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të projektit “Adresimi i nevojave për mbrojtje të fëmijëve/familjeve të prekur nga tërmeti dhe situate e pandemisë së Covid-19 në Shqipëri”, në partneritet me UNICEF Shqipëri, shpall thirrjen për kuotim për procedurën e prokurimit “Blerje materialesh higjenike për familje”. Materialet higjenike të prokuruara, do të shkojnë në mbështetje të 1000 familjeve si pjesë e programit të asistencës direkte komunitare në 8 Bashki (Tiranë, Durrës, Shijak, Kavajë, Shkodër, Elbasan, Kukës dhe Krujë)

Read more

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE