THIRRJE PËR OFERTË PËR BLERJE VESHJESH

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për ofertë për blerje veshjesh të sezonit për fëmijë dhe të rritur. Informacion i Përgjithshëm Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS (shkurtimisht Nisma) është një organizatë jofitimprurëse e cila është themeluar në shkurt të vitit 2016 […]

THIRRJE PËR OFERTË PËR SHËRBIME DHE PRODUKTE VJETORE

                                Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2022, shpall thirrjen për kuotim sipas shërbimeve apo produkteve të listuara më poshtë për t’u kontraktuar për një periudhë 1-vjeçare. Informacion i […]