Thirrje për ofertë

THIRRJE PËR OFERTË PËR MATERIALE HIGJENIKE Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS Projekti: “Adresimi i nevojave për mbrojtje të fëmijëve/familjeve të prekur nga tërmeti dhe situate e pandemisë së Covid-19 në Shqipëri”, Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të projektit “Adresimi i nevojave për mbrojtje të fëmijëve/familjeve të prekur nga tërmeti dhe situate e pandemisë […]