Qendra Multifunksionale “Shtëpia e Ngjyrave” ju fton të njiheni me të gjitha shërbimet që ofrohen në mbështetje të të gjithë fëmijëve dhe familjeve të identifikuara në situatë vulnerabël.

Qendra Multifunksionale “Shtëpia e Ngjyrave” ju fton të njiheni me të gjitha shërbimet që ofrohen në mbështetje të të gjithë fëmijëve dhe familjeve të identifikuara në situatë vulnerabël nepermjet videos se realizuar me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA në Tiranë. Falenderojmë përzemërsisht, Bashkia Tiranë, UNICEF Albania, U.S. Embassy-Tirana, Arise, të cilët prej 12 vitesh na kanë besuar dhe mbështetur në arritjen e qëllimit në mbrojtje të interesit më të lartë të fëmijëve ne nevoje per mbrojtje.