Konventa për të drejtat e fëmijëve

20 Nëntori Dita Botërore e të Drejtave të Fëmijëve është dita e cila ka për qëllim rikthimin e vëmëndjes së gjërë të shoqërisë drejt respektimit dhe përgjegjësive që ka, ndaj cdo fëmije, duke krijuar një botë ku cdo fëmijë është i aftë të zhvillojë potencialin e tij/saj të plotë.

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve e miratuar me 20 Nëntor 1989 synon të adresojë nevojat themelore të fëmijëve dhe plotësimin e tyre nga të gjitha shtetet nënshkruese.

Nisma për ndryshim shoqëror ARSIS është e angazhuar cdo ditë drejt plotësimit të nevojave të fëmijëve që vijnë nga situata të ndryshme vulnerabiliteti.