Blog page

Feature

NISMA ARSIS, Municipality of Tirana ALO 116 111 for every case of children at risk

Call ALO 116 111 for every case of children at risk. The team of emergency service of NISMA ARSIS after every call reported by ALO 116 111 will provide immediate support to every child at risk through the team of professionals (psychologists and social workers) in the street, in the family or wherever the child is identified. Emergency services are provided with the support of the Municipality of Tirana in partnership with UNICEF.

Feature

Si të flasim rreth CORONA VIRUS – 19 me fëmijët e vegjël

Si të flasim rreth CORONA VIRUS – 19 me fëmijët e vegjël është një udhëzues i përgatitur nga UNICEF.

Ky material në përmbajtje synon të japë udhëzime se si mund të flasim rreth Koronavirusit në mënyrë të thjeshtë, të qartë dhe bindëse, duke adresuar njëkohësisht emocionet që fëmijët mund të ndjejnë gjatë fëmijërisë së hershme

https://www.unicef.org/albania/media/2651/file/Si%20t%C3%AB%20flasim%20me%20f%C3%ABmij%C3%ABt%20rreth%20Koronavirusit.pdf

Feature

Kujdestaria Alternative, tryezë diskutimi në bashkinë Korçë

Ky aktivitet u zhvillua nga shoqata Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS, pjesë e programit “Zhvillimi i shërbimit të kujdestarisë alternative në Shqipëri” në kuadër të projektit “Zhvillimi i OSHC-ve për familjet kujdestare në Shqipëri” i zbatuar nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri në partneritet me Shërbimin Ligjor Falas Tiranë (TLAS), financuar nga Bashkimi Evropian.

Profesionistë të shoqërisë civile në Bashkitë Durrës dhe Korçë, zhvilluan një sesion të hapur diskutimi, gjatë së cilit u parashtruan sfidat e hasura por edhe rekomandime të vlefshme mbi zhvillimin e procesit të përkujdesjes alternative dhe kujdestarisë në familje. Këto aktivitete do të vijojnë me qëllim informimin dhe përforcimin e bashkëpunimit ndërmjet të gjithë aktorëve të përfshirë në procesin e kujdestarisë alternative.

Thirrje per Oferte _ Produkte vjetore

THIRRJE PËR OFERTË PËR SHËRBIME DHE PRODUKTE VJETORE

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në kuadër të programeve dhe projekteve që do të zbatojë gjatë vitit 2021, shpall thirrjen për kuotim sipas shërbimeve apo produkteve të listuara më poshtë për t’u kontraktuar për një periudhë 1-vjeçare.

Read more

Initiative ARSIS provided emergency services to 35 children and youth during September 2020

29 September 2020

In September, an Initiative for Social Change ARSIS provided emergency services to 35 children and youth. The support, provided by a team of professionals with a vast experience in the protection of children’s rights, focused on three main pillars: Identification of children in street situation, Safe transportation, and Psychological and social support for juveniles in contact with the law.

“I have been staying on the street for about two weeks because none of my relatives would accept me in their home while my stepmother cannot take care of me. I would like to eat and stay in a warm place as I do not have anywhere to live,” said one of the children who is receiving services from ARSIS.

Read more

Award: “Best Practices in Social Service Provision”

The organization Initiative ARSIS has been assessed by the by Partners Albania, on behalf of the United Nations Development Programme (UNDP) in cooperation with the Ministry of Health and Social Protection in Albania, within “Leave No One Behind”, a United Nations Joint Programme supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).
The practices were identified through an open application process whereby about 200 public and non-public providers of social care services in all municipalities all over the country, identified through the State Social Services database, were invited to submit their practices related to services for individuals, families and groups in need.
The selection with the third price and one 15 best practices was based upon satisfaction of criteria pre-established by experts involved in the initiative, such as services quality, suitability, innovation, results and impact, sustainability, cooperation with other stakeholders, opportunity for replication in other municipalities.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE