Uncategorized

Feature

Si të flasim rreth CORONA VIRUS – 19 me fëmijët e vegjël

Si të flasim rreth CORONA VIRUS – 19 me fëmijët e vegjël është një udhëzues i përgatitur nga UNICEF.

Ky material në përmbajtje synon të japë udhëzime se si mund të flasim rreth Koronavirusit në mënyrë të thjeshtë, të qartë dhe bindëse, duke adresuar njëkohësisht emocionet që fëmijët mund të ndjejnë gjatë fëmijërisë së hershme

https://www.unicef.org/albania/media/2651/file/Si%20t%C3%AB%20flasim%20me%20f%C3%ABmij%C3%ABt%20rreth%20Koronavirusit.pdf

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE